12 Aralık 2019 Perşembe

 

 

Çağrı Adı

Son Başvuru Tarihi

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var Aralık
Bilim ve Toplum (4004 - 4005 - 4007) Programları Çağrısı 9 Aralık
Ufuk2020 Enerji Çağrıları 11 Aralık
Ufuk2020 Ortak Arama-Nanoteknoloji 12 Aralık
Ortak Arama: Materials for off shore energy 12 Aralık
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi - Makine Sektörü 13 Aralık
TÜBİTAK ile Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) İkili İşbirliği 13 Aralık
2244-Sanayi Doktora Programı 13 Aralık
UNESCO MAB Genç Bilim İnsanları Ödülleri (evrak) 13 Aralık
Rusya Hükümet Bursu 18 Aralık
TÜBİTAK ile Özbekistan Ortak Çağrısı 20 Aralık
TEV Burs 31 Aralık
IBM Master the Mainframe sanal yarışması 31 Aralık
2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması 31 Aralık
EuroHPC Ortak Girişimi 14 Ocak 2020
MSCA Yenilikçi Eğitim Ağları (ITN) Çağrısı 14 Ocak 2020
TEV Burs 15 Ocak 2020
Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı 15 Ocak 2020
Ufuk2020 Enerji Verimliliği 15 Ocak 2020
Ufuk20202 Yeni Nesil Nesnelerin İnterneti Proje çağrısı 16 Ocak 2020
EuroNanoMed III 2020 Çağrısı(1.Aşama) 21 Ocak 2020
ABD Büyükelçiliği Hibe Programı 21 Ocak 2020
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri 24 Ocak 2020
Ufuk2020 Enerji Çağrıları 29 Ocak 2020
ERA.Net RUS PLUS 31 Ocak 2020
ICT-AGRI-FOOD Proje Çağrısı Ocak 2020 Sonu
ERC-2020-CoG 4 Şubat 2020
ERA-NET FOSC 1. Aşama 12 Şubat 2020
Eurostars Programı Hakem Havuzu 13 Şubat 2020
Ufuk2020 Programı Çevre Alanı (1. Aşama) 13 Şubat 2020
TEV Burs 28 Şubat 2020
CORNET Programı 25 Mart 2020
IRASME ağı 26 Mart 2020
TEV Burs 31 Mart 2020
Ortak Arama: Materials for off shore energy 14 Mayıs 2020
Concenrated Solar Power (CSP) ERANET Cofund Çağrısı 20 Mayıs 2020
EuroNanoMed III 2020 Çağrısı(2.Aşama) 10 Haziran 2020
ERA-NET FOSC 2. Aşama 21 Temmuz 2020
Ufuk2020 Programı Çevre Alanı (2. Aşama) 3 Eylül 2020
Ufuk2020 Enerji Verimliliği 10 Eylül 2020