Görev ve Sorumluluklar

4080 defa okundu

Proje Çağrı Ofisi Koordinatörlüğü, ulusal ve Avrupa Birliği, diğer uluslararası kuruluşlar ile TÜBİTAK kaynaklarından desteklenen uluslararası ikili işbirliği projeleri ile ilgili tüm konularda üniversitede destek noktası olarak görev yapar.

Proje Çağrı Ofisi Koordinatörlüğü, proje teklifinin sözleşme haline gelmesine kadar geçtiği aşamalarda aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir:

DUYURULAR: Araştırmacıları dış finansman olanakları hakkında bilgilendirmek (e-posta aracılığı ile öğretim üyelerine duyurular ve son başvuru tarihi yaklaşırken e-posta aracılığı ile hatırlatmalar gönderilir) ve başvurularda gerekli yönlendirmeleri yapmak,

TEKLİFİN HAZIRLANMASI: Proje Çağrı Ofisi Koordinatörlüğü, teklifin hazırlanması sürecinde öğretim üyesine ilgili programa ait formun doldurulmasında destek olur. Öğretim üyesi projenin bilimsel içeriğini hazırlarken, Proje Çağrı Ofisi Koordinatörü projenin şekil bakımından kurallara uygunluğunu sağlar.

BÜTÇE OLUŞTURMA: Proje Çağrı Ofisi Koordinatörlüğü, üniversite genelinde, kontrat bütçeleri ile ilgili standartlar oluşturulmasında ve bu standartlara uygun çalışılmasında yardımcı olur. Gerek duyulduğunda, hazırlanan projelerin bütçelerinin kurallara uygun şekilde hazırlanmasında gerekli desteği verir.

MÜZAKERE AŞAMASI: Başarılı proje teklifleri için kontrat hazırlığı aşamasında ihtiyaç duyulan her türlü form ve bilgiyi sağlar ve gerektiğinde müzakereleri koordine eder.

 

Proje Çağrı Ofisi Koordinatörlüğünün diğer görevleri:

  • Öğretim elemanlarını proje yazmak konusunda teşvik etmek
  • Proje yazma konusunda yardıma ihtiyaç duyan öğretim elemanlarına yardımcı olmak
  • Proje yazma konusunda birimlerde seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenleme
  • Proje çağrılarının en kısa sürede ilgili öğretim elemanlarına ulaştırılmasını sağlamak
  • Öğretim elemanlarının çalışma alanları ve ilgileri ile Üniversite’de gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veri tabanları oluşturmak
  • Türkiye’nin katıldığı ve ikili veya çok taraflı AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak
  • Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik “ faaliyet raporlar “ hazırlamak.

 

Çağrı Adı Son Başvuru Tarihi